16. oktober- den internasjonale Hjertestarterdagen/Verdens hjerte- og lungeredningsdag

Bilde lånt fra 113.no

Hva er den internasjonale Verdens hjerte- og lungeredningsdag/Hjertestarterdagen? 

Hensikten med dagen er å øke beredskapen ved å tilby kurs og kunnskap om hjerte-/lungeredning og hvordan man bruker en hjertestarter i et nødstilfelle.

Dette er en dag for å øke oppmerksomheten på å kunne utføre hjerte- og lungeredning (HLR) og å bruke en hjertestarter. Viktigheten av at de i nærheten setter i gang med livreddende førstehjelp er et hovedbudskap for å øke overlevelsen i Norge. Formålet er å styrke de første leddene i «kjeden som redder liv», altså de tilstedeværende når ulykke eller sykdom rammer, samt 113-sentralene. På den måten tror helsemyndighetene vi kan redde enda flere liv.

Vi i Eiker og Modum bedriftshelsetjeneste markerer dagen med egen stand på Eiker senter mandag 17. oktober fra kl 1000-1130, hvor vi informerer om bruk av hjertestarter og generell førstehjelp. Kom gjerne å hils på oss der og slå av en prat!