Ergonomi på hjemmekontoret

Hjemmekontor har blitt hverdagen til mange av oss etter at koronaviruset dukket opp. Arbeid på hjemmekontor kan by på utfordringer som mangel på sosial støtte og uheldige ergonomiske forhold på arbeidsplassen. Kombinasjonen av uheldige ergonomiske forhold og mindre variasjon og aktivitet i løpet av dagen, kan bidra til utvikling/forverring av muskel-skjelett plager.
Stami skriver om dette i vedlagte artikkel om arbeid på hjemmekontor:
«I og med at kontorarbeid i stor grad er stillesittende, bør man som et absolutt minimum sørge for at ansatte har tilgang til nødvendig datautstyr, en god arbeidsstol og bord, samt tilfredsstillende belysning»

https://stami.no/en-bedre-arbeidsdag-pa-hjemmekontoret/

Vi i Eiker og Modum Bedriftshelsetjeneste har satt opp et forslag til aktive øvelser som kan bryte opp i stillesittingen og ha en forebyggende effekt. Det tar om lag 5 minutter å gjennomføre øvelsesprogrammet. Ved å scanne qr-koden med din telefon, vil du få tilgang til video av hver enkelt øvelse.

Ved å klikke på linken under ser du de oppsatte øvelsene:

Øvelser for hjemmekontor