HMS-kurs 2021

Eiker og Modum Bedriftshelsetjeneste har mange ulike kurstilbud innenfor forebyggende HMS-arbeid og kan skreddersy kurs for medlemsbedriftene.

Vi prøver å gjennomføre fysiske kurs i den utstrekning det lar seg gjøre med hensyn til Covid-19, med begrenset antall deltagere ut fra gjeldende anbefalinger og regelverk. Noen kurs kan vi også kjøre på Teams.

Kurskalender for 2021 finner du her.