HMS-kurs 2022

Eiker og Modum Bedriftshelsetjeneste har mange ulike kurstilbud innenfor forebyggende HMS-arbeid. Kurskalender for 2022 finner du her.

Vi  gjennomføre fysiske kurs ut fra gjeldende anbefalinger og regelverk med hensyn til Covid-19, med begrenset antall deltagere.