Korona-tilsyn

Arbeidstilsynet kontrollerer nå om virksomhetene følger regelverket rundt korona.

Arbeidsgiver er pålagt å gjøre en risikovurdering av mulig smittefare med tanke på Covid-19 og gjennomføre nødvendige smitteverntiltak.

EMBHT kan gi råd om gjeldende myndighetskrav og forebyggende tiltak, samt bistå med risikovurdering i virksomheten. Ta kontakt hvis dere ønsker bistand!