Krav om opplæring for alle som bruker diisocyanater

 

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha fullført opplæring i sikker bruk av produktet. Opplæringen må kunne dokumenteres.

Bakgrunnen er at hvert år blir rundt 5000 arbeidstakere i Europa syke av yrkesrelaterte luftveissykdommer, blant annet astma, etter å ha blitt eksponert for en type kjemikalier som kalles diisocyanater eller produkter som inneholder dette. Noen får også allergisk hudreaksjon.


Hvilke produkter inneholder diisocyanater?

Diisocyanater er en bestanddel i polyuretan og brukes i flere tetningsmaterialer og midler for overflatebehandling. Noen eksempler er byggeskum, lim, maling, lakk og tetningsmasser. I industrien brukes også ulike produkter som inneholder diisocyanater.


Hvem gjelder kravet for?

Opplæringskravet gjelder alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid. Kravet gjelder produkter hvor samlet mengde diisocyanater er mer enn 0,1%. Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. Les mer på Arbeidstilsynet.no (https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/isocyanater/krav-til-opplaring-for-alle-som-bruker-diisocyanater/)

EMBHT kan bistå med opplæring i våre medlemsbedrifter. Ta kontakt hvis du har spørsmål rundt dette!