Funksjonsvurdering KOF

Eiker og Modum BHT kjører kurs i funksjonsvurdering med bruk av Krav- og Funksjonskjema (KOF) for helsepersonell i bedriftshelsetjenesten.

Har du allerede deltatt på kurs? Klikk på linken under og få tilgang til skjemaene.