Tjenester

EMBHT bistår våre medlemmer med alt av bedriftshelsetjenester innenfor systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet og forebygging av arbeidsrelaterte plager og sykdommer. Tjenestene kan skreddersys til den enkelte virksomhet, og vi har regelmessige samarbeidsmøter hvor vi utarbeider konkrete årsplaner ut fra bedriftens ønsker og behov og i samsvar med aktuelle krav i HMS-regelverket.