Medlemskap

Det finnes ulike typer medlemskap. Dette spesifiseres i en kontrakt med hver medlemsbedrift. Bedriften betaler en årlig kontingent som gir tilgang til alle tjenester innenfor valgt medlemskap. I samarbeid med hver bedrift lages det konkrete årsplaner ut fra bedriftens ønsker og behov. I tillegg kan alle medlemmer ta kontakt for bistand.