Endringer i regelverket om verneombud og AMU fra 1.1.2024

Fra 1. januar 2024 trer disse endringene i arbeidsmiljøloven i kraft:

  • Virksomheter med fem eller flere arbeidstakere skal ha minst ett verneombud, men dersom det er færre enn fem arbeidstakere, så kan det avtales en annen ordning. I dag er grensen 10 eller flere arbeidstakere
  • Verneombudets oppgaver omfatter også innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten
  • Det stadfestes at verneombudets oppgaver også omfatter arbeidstakernes psykososiale miljø
  • Terskelen for å etablere arbeidsmiljøutvalg (AMU) senkes fra 50 til 30 ansatte.

Nye verneombud og AMU-medlemmer vil trenge grunnkurs i arbeidsmiljø. EMBHT har kurs i oktober og setter opp flere i 2024.