HMS-dag 1.desember: Omstillinger og endringer i arbeidslivet

Vi arrangerer HMS-dag for ledere, verneombud og andre interesserte torsdag 1. desember fra 1230-1500.

Tema: Hvordan gjennomføre gode omstillinger og endringsprosesser? Hvordan påvirkes medarbeidere, arbeidsmiljø og produktivitet? Andre stikkord:
– kommunikasjon
– motivasjon/mostand
– involvering
– endringsledelse

Foredragsholder: Psykolog Øyvind Hofsø. Han jobber med organisasjons- og lederutvikling, og har lang erfaring innenfor dette feltet.

Påmelding til post@embht.no eller 32755230 innen. 22. november 2022.
Det er begrenset antall plasser.